WordPress + WooCommerce

Եթե ​​ցանկանում եք ստեղծել առցանց խանութ ձեր բիզնեսի համար ուրեմն այս դասընթացը ձեր համար է:

Այս դասընթացում դուք կսովորեք զրոյից ստեղծել ինտերնետ խանութ WordPress-ի գործիքակազմով, կսովորեք WooCommerce-ի առանձնահատկությունները, կկարողանաք կարգավորել և միացնել ձեր կայքին ArCa և PayPal վճարային համակարգերը, կկարողանաք ստեղծել նվիրատվության ծրագրեր և այլն։

Մենք կոգնենք ձեզ ստեղծել ձեր ինտերնետ խանութը։

Դասերի քանակ`18 դաս
Դասի տևողություն՝60 րոպե
Տարբերակ՝անհատական
  
Գին՝60,000 դրամ